Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 30 suất học bổng cho sinh viên ĐH Khoa học Huế

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 30 suất học bổng cho sinh viên học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường Đại học Khoa học Huế (đọc thêm)