Ông Nguyễn Sự trao đổi với PV về rừng dừa nước bị phá làm du lịch

Ông Nguyễn Sự trao đổi với PV về rừng dừa nước bị phá làm du lịch (đọc thêm)