Ông Hùng trao đổi với PV

Ông Hùng bức xúc vì vụ việc không được xã giải quyết rốt ráo khiến 5 tấn keo bị khô không bán được (đọc thêm)