Như Quỳnh hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè".

Như Quỳnh hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè". (đọc thêm)