Nhóm thanh niên đánh võng, "làm xiếc" trên quốc lộ

Nhóm thanh niên ở Nghệ An đánh võng, "làm xiếc" trên quốc lộ, thậm chí lái xe máy bằng chân, gây cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường. (đọc thêm)