Nhiều phòng học tại Quảng Bình hư hỏng, nguy cơ đổ sập sau bão

Nhiều phòng học tại Quảng Bình hư hỏng, nguy cơ đổ sập sau bão (đọc thêm)