Nhà hàng Nhật Bản tuyển khỉ làm bồi bàn

Một nhà hàng tại Nhật Bản gần 30 năm nay đã “thuê” những chú khỉ thông minh và tinh nghịch làm nhân viên bồi bàn với "đồng lương" tính bằng chuối. (Ảnh: 28Lab) (đọc thêm)