Nhà dân ở Nha Trang thành “hầm” vì sống bên dự án đô thị

Nhà dân ở Nha Trang thành “hầm” vì sống bên dự án đô thị (đọc thêm)