Người mẹ đớn đau khi 1 con đã chêt, 1 con đang nguy kịch vì bệnh máu khó đông.

Bác Hội đau đớn nhắc đến căn bệnh của hai con. (đọc thêm)