Người lính tù Côn Đảo hơn 20 năm đi tìm công lý

Người lính tù Côn Đảo hơn 20 năm đi tìm công lý (đọc thêm)