Người dân trao đổi với PV về giá ớt giảm mạnh

Người dân trao đổi với PV về giá ớt giảm mạnh (đọc thêm)