Người dân phấn khởi đến dự lễ khởi công cầu Dân trí tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Người dân phấn khởi đến dự lễ khởi công cầu Dân trí tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (đọc thêm)