Ngư dân xứ Nghệ vào bờ an toàn trước diễn biến bão số 2.

Ngư dân xứ Nghệ vào bờ an toàn trước diễn biến bão số 2. (đọc thêm)