Ngôi trường miền núi có 16 học sinh đạt điểm 27 trở lên

Ngôi trường có 16 học sinh đạt điểm 27 trở lên. (đọc thêm)