Ngô Thị Thanh Nga tranh luận về lý tưởng và quan điểm chính trị của thanh niên hiện nay

Tranh luận về lý tưởng và quan điểm chính trị của thanh niên hiện nay. (đọc thêm)