Nghi can hạ gục trưởng phòng rồi về nhà cố thủ.

Trương Văn Ai mang dao đến cơ quan hạ gục trưởng phòng rồi về cố thủ trong nhà (đọc thêm)