Nghệ An sẵn sàng đối phó với bão số 10

Nghệ An sẵn sàng đối phó với bão số 10 (đọc thêm)