Ngân Khánh: “Chồng vẫn bay sang Singapore hàng tuần để thăm tôi”

“Chồng tôi vẫn đang làm việc ở Việt Nam nên lúc nào cũng ở đây hết và cuối tuần ảnh bay sang thăm tôi, sau đó lại bay về làm việc”, Ngân Khánh chia sẻ về tình cảm vợ chồng sau 2 năm. (đọc thêm)