Nam sinh lớp 7 bị đánh hội đồng tại lớp học

Nam sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ngay tại lớp học khiến nhiều người phẫn nộ. (đọc thêm)