Mừng 60 năm thành lập Đại học Sư phạm Huế

Dàn đồng ca hào hùng mừng 60 năm thành lập Đại học Sư phạm Huế (đọc thêm)