Mưa, gió do ảnh hưởng của bão số 10 bắt đầu quần thảo ở Huế

Mưa, gió mạnh đã bắt đầu nổi lên ở Huế từ trưa 14/9 do ảnh hưởng bão số 10. (đọc thêm)