Mối nguy hiểm khi đi gần xe công-ten-nơ

Không phải tự nhiên mà xe công-ten-nơ bị gọi là "hung thần" đường phố... (đọc thêm)