Màn đấu võ ấn tượng của võ sĩ gốc Việt Cung Lê

Võ sĩ gốc Việt, Cung Lê cho rằng Francois Flores chỉ muốn đánh bóng tên tuổi trong chuyến sang Việt Nam. Cung Lê cũng (đọc thêm)