Mải tạo dáng chụp ảnh, du khách trượt tay lăn xuống vách đá

Mải tạo dáng chụp ảnh, du khách trượt tay lăn xuống vách đá (đọc thêm)