Luật sư Trần Thu Nam nói về việc niêm phong tài liệu trước phiên xử buổi chiều nay (29/6)

Luật sư Trần Thu Nam nói về việc niêm phong tài liệu trước phiên xử buổi chiều nay (29/6) (đọc thêm)