Lời xin lỗi muộn màng của chủ cơ sở mầm non có giáo viên dùng dép tát học sinh

Trước toàn thể học sinh, chủ cơ sở mầm non Sen Vàng đã có lời xin lỗi đồng thời xin tự giải thể nhóm lớp. (đọc thêm)