Lối suy nghĩ độc đáo của Einstein đã góp phần làm nên sự thiên tài của ông

Ông Robbert Dijkgraaf là một nhà vật lý lý thuyết kiêm Giáo sư Leon Levy tại viện Nghiên cứu Cao cấp ở Princeton. Ông cũng là đồng tác giả của cuốn sách “Lợi ích của những kiến thức vô ích”. Ông đã giải thích về cách nhìn thế giới rất khác biệt của Einstein so với phần lớn các nhà khoa học khác. (đọc thêm)