Lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Huế nhân kỷ niệm 60 năm thành lập

Lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Huế nhân kỷ niệm 60 năm thành lập (đọc thêm)