“Lẩu lạp xạp” nức tiếng đất mỏ, phải đặt trước 2 tiếng khách vẫn vui lòng chờ

“Lẩu lạp xạp” nức tiếng đất mỏ, phải đặt trước 2 tiếng khách vẫn vui lòng chờ (đọc thêm)