Là phụ nữ, ai cũng thích mua sắm

Một cảnh phim "Pretty woman" (đọc thêm)