Không còn bậc tam cấp, người dân chật vật tìm đường vào nhà

Không còn bậc tam cấp, người dân chật vật tìm đường về nhà (đọc thêm)