Khánh thành tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ngôi trường mang tên Người

Clip: Khánh thành tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ngôi trường mang tên Người (đọc thêm)