Khánh thành cầu Dân trí tại Đồng Tháp

Niềm vui của người dân và học sinh trong ngày khánh thành cầu Dân trí (đọc thêm)