Khai giảng năm học mới tại TP Vinh

Khai giảng năm học mới tại TP Vinh. (đọc thêm)