Hơn 1,3 tấn ngà voi trong 14 thùng phuy nhựa đường

Hơn 1,3 tấn ngà voi được các đối tượng nguỵ trang tinh vi trong 14 thùng phuy chứa nhựa đường để đưa vào Việt Nam. (đọc thêm)