Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân nói về lộ trình tăng học phí của trường

Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân nói về lộ trình tăng học phí của trường (đọc thêm)