Hàng chục hộ dân mỏi mòn chờ tiền hỗ trợ của Chính phủ

Hàng chục hộ dân mỏi cổ chờ tiền hỗ trợ lúa chết vì mặn (đọc thêm)