Hà Nội: Trải nghiệm các nhà ga tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông từ camera bay

Khối lượng xây lắp công trình của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành 90% , định hình rõ ràng với 12 ga chính và sẽ chạy thử trong 3 tháng kể từ tháng 10/2017. (đọc thêm)