HA Gia Lai phản đối trọng tài ở trận gặp Thanh Hóa

HA Gia Lai phản đối trọng tài ở trận gặp Thanh Hóa (đọc thêm)