GS.TS Trần Thọ Đạt chia sẻ về hồ sơ đăng ký và cách xét tuyển nguyện vọng, dự kiến mức điểm vào trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2017

GS.TS Trần Thọ Đạt chia sẻ về hồ sơ đăng ký và cách xét tuyển nguyện vọng, dự kiến mức điểm vào trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2017 (đọc thêm)