Em gái diễn viên Lý Hùng bất ngờ xin rút lui khỏi cuộc thi Tình Bolero

Diễn viên Lý Hương cho biết vì lý do sức khỏe không cho phép nên tạm dừng chân tại cuộc thi Tình Bolero 2017 sau đêm thi thứ 4. (đọc thêm)