Được vinh danh ở “Forbes 30 Under 30” mới là sự khởi đầu?

Được vinh danh ở “Forbes 30 Under 30” mới là sự khởi đầu? (đọc thêm)