Đồng bào Pa Kô ở miền Tây Quảng Trị nô nức tham gia lễ hội Ariêu Ping

Được xem là lễ hội văn hóa tâm linh độc đáo, lễ hội Ariêu Ping được tổ chức 10 hoặc 15 năm một lần, là lễ hội lớn nhất, quan trọng và được chờ đợi nhất đối với bà con đồng bào Pa Kô. Đây là lần thứ 3 lễ hội Ariêu Ping tổ chức tại làng A Đăng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, cùng với đại hội văn hóa, thể dục thể thao. Lễ hội năm nay thu hút hàng ngàn người dân tham gia. (đọc thêm)