Dân đánh giá chất lượng phục vụ của y bác sĩ, khám chữa bệnh qua… chấm điểm

Ngày 16/3, HĐND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Y tế và tổ chức Oxfam tại Việt Nam tổ chức hội thảo triển khai sáng kiến “Dân chấm điểm M.Score” trong lĩnh vực Y tế và khởi động sáng kiến “Dân chấm điểm M. Score” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. (đọc thêm)