Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình lần đầu thi hát trên sóng truyền hình.

Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình lần đầu thi hát trên sóng truyền hình. (đọc thêm)