Cụ ông Tôn Thất T. đi đứng bình thường và nói tốt chỉ sau 2 ngày lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học

Cụ ông Tôn Thất T. đi đứng bình thường và nói tốt chỉ sau 2 ngày lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học (đọc thêm)