Cụ ông 101 lập kỷ lục người chơi nhảy dù mạo hiểm nhiều tuổi nhất thế giới

Cụ ông 101 lập kỷ lục người chơi nhảy dù mạo hiểm nhiều tuổi nhất thế giới (đọc thêm)