CSGT bắt vụ vận chuyển chân bò.

CSGT bắt vụ vận chuyển chân bò. (đọc thêm)