Con gái bị cáo Nguyễn Duy Điều nói về tin nhắn được cho là bàn bạc việc chạy án của điều tra viên vụ án

Con gái bị cáo Nguyễn Duy Điều nói về tin nhắn được cho là bàn bạc việc chạy án của điều tra viên vụ án (đọc thêm)