Clip: Cảnh nóng nhân viên BBC xem khi phát chương trình thời sự

Clip: Cảnh nóng nhân viên BBC xem khi phát chương trình thời sự (đọc thêm)